บาคาร่าออนไลน์ ภูเก็ต สั่งปิดชายหาด,สวนสัตว์ ไม่มีกำหนด – ถนนคนเดินบางลา โดน 14 วัน

บาคาร่าออนไลน์ ภูเก็ต สั่งปิดชายหาด,สวนสัตว์ ไม่มีกำหนด – ถนนคนเดินบางลา โดน 14 วัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สั่งปิดสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน บาคาร่าออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น ชายหาด, สวนสัตว์ และ ถนนคนเดินบางลาป่าตอง หวั่นพิษโควิด-19 ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สั่งปิด ชายหาดทุกแห่ง เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 รวมไปถึง สวนสัตว์ และสถานที่ที่มีการแสดงโชว์สัตว์ทุกประเภท อย่างไม่มีกำหนด นอกจากนี้ ถนนสายบางลา (Walking Street) ยังโดนสั่งปิดเป็นเวลา 14 วัน

ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตได้ออกประกาศจากจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 6/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 

เรื่อง ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกำหนดให้ปิดสถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกันและมีโอกาสเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาตามความจำเป็นและเหมาะสม เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่นแล้วนั้น

เพื่อให้การยกระดับมาตรฐานการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563 และตามข้อ 2 ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) กรณีเป็นการจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติโอกาสเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อโรคโรควิด-19 เพิ่มเติม ตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาตามความจำเป็นและเหมาะสม ดังต่อไปนี้

ปิดสถานที่ชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น ดังนี้

1.1 ชายหาดทุกแห่ง เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด-19

1.2 สวนสัตว์ สถานที่ที่มีการแสดงโชว์สัตว์ทุกประเภท

ปิดถนนสายบางลา (Walking Street) ที่กำหนดอยู่ในเขตพื้นที่บริเวณที่ 2 (อำเภอกะทู้) ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอณุญาตให้ตั้งสถานที่บริการในท้องที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2546 ตลอดทั้งสาย โดยห้ามบุคคล ยานพาหนะ เข้าในถนนสายดังกล่าวตลอดเวลา ยกเว้นผู้ที่พำนักในเขตพื้นที่ดังกล่าวตามแผนที่ท้ายประกาศฉบับนี้ เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดในข้อ 11 (1) แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) เป็นระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2563

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)

รัฐมนตรียุติธรรม เผย “นักโทษประหาร” ปั่นกระแสโควิด-19 ก่อนแหกคุกบุรีรัมย์

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์หลังมีกรณีนักโทษก่อจราจล และแหกออกมาจากเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าตัวเผยมีต้นตอมาจากนักโทษประหาร

ก่อนหน้านี้ เมื่อเวลา 11.45 น. มีรายงานเข้ามาว่า เกิดเหตุจลาจลในเรือนจำ จ.บุรีรัมย์ มีเสียงปืนดังขึ้น และมีไฟไหม้บ้านพักผู้คุม โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเข้าระงับเหตุอยู่ในขณะนี้ โดยมีสาเหตุเกิดจากนักโทษมากกว่า 100 คน ซึ่งทำการประท้วงเจ้าหน้าที่ด้วยการทำลายข้าวของ และจุดไฟเผาภายในบริเวณเรือนจำ มีรายงานว่านักโทษบางส่วนหลบหนีออกมาได้ ยังไม่มีการยืนยัน ผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ล่าสุด นายสมศักดิ์ เผย จุดเริ่มต้นเกิดจากกลุ่มผู้ต้องขังประมาณ 100 คน พังห้องเยี่ยมญาติ ทุบทำลายประตู กระจกภายในห้องเยี่ยมญาติ จนได้รับความเสียหาย โดยอาศัยจังหวะที่ผู้คุมเรือนจำกำลังปรับปรุงห้องกักโรค เผาทำลายโรงเลี้ยงอาหาร

ส่วนสาเหตุนั้นคาดว่า เกิดขึ้นจากประเด็นการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ที่กำลังทวีความรุนแรงอยู่ในขณะนี้ ตอนนี้สามารถควบคุมสถานการณ์บางส่วนได้แล้ว และทางเรือนจำคุมตัวผู้ต้องขังที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขึ้นเรือนนอนทั้งหมด

วันที่ 29 มี.ค. ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ไทยมีเชื้อรายใหม่เพิ่ม 143 คน รวมยอดสะสม 1,388 คน จาก 59 จังหวัด กรุงเทพ 641 ราย ภาคใต้ 82 ราย ปริมณฑล อยู่ที่ 135 ราย และภาคอื่นๆรวมกันอยู่ที่ 530 ราย

ทั้งนี้เป็นคนไทย 1,172 คน ต่างชาติ 216 คน ผู้ป่วยไม่มีอาการสูงถึง 81.6%  ขณะที่มีอาการเพียงแค่ 18.4% ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย รวมเสียชีวิตแล้ว 7 ราย โดยเคสผู้ป่วยที่เสียชีวิตใหม่ เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 68 ปี อยู่ที่จ.นนทบุรี มีประวัติเชื่อมโยงกับการไปสนามมวย บาคาร่าออนไลน์