การประกาศทางดิจิตอลยังคงเป็นการประกาศส่วนตัว แม้ว่าจะไม่มีอะไรมาทดแทนการประกาศข่าว

การประกาศทางดิจิตอลยังคงเป็นการประกาศส่วนตัว แม้ว่าจะไม่มีอะไรมาทดแทนการประกาศข่าว

ประเสริฐแบบเห็นหน้ากันได้ แต่การรวมกันของทั้งสองอย่างสามารถเป็นความลับที่สาวกเซเว่นธ์เดย์แอ็ดเวนตีส 21 ล้านคนใช้เพื่อเข้าถึงผู้คนหลายพันล้านคนในยุคนี้ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับภารกิจใหม่นี้

สรรเสริญพระเจ้าสำหรับการทำงานในชีวิตของสมาชิกคริสตจักรทั่วโลก พระเจ้าจะมีประชาชน!ผู้นำคนอื่นๆ ของข้าพเจ้าในคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ซึ่งเป็นประชาชนของพระเจ้าในวาระสุดท้าย ณ สภาประจำปี 2020 นี้ท่ามกลางความท้าทายทุกรูปแบบ โปรดมุ่งความสนใจไปที่การประกาศข่าวสารของทูตสวรรค์ทั้งสามและพระคริสต์จะเสด็จมาในเร็วๆ นี้ ในงานบริการของคริสเตียน 

เราอ่านคำเตือนอันทรงพลังสำหรับพวกเราทุกคน-ในหน้า 40 เราอ่านว่า 

“ตอนนี้ซาตานกำลังทำงานด้วยอำนาจที่หลอกลวงและหลอกลวงเพื่อนำมนุษย์ออกจากงานของข่าวสารของทูตสวรรค์องค์ที่สามซึ่งก็คือ จักประกาศด้วยฤทธานุภาพ” ในหน้า 41 เราได้รับคำแนะนำว่า “คริสเตียนควรเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่น่าประหลาดใจอย่างล้นหลามที่จะทำลายล้างโลกในเร็วๆ นี้ และพวกเขาควรเตรียมการนี้โดยศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างขยันหมั่นเพียร พระเจ้าเรียกร้องให้มีการฟื้นฟูและการปฏิรูป” ในหน้า 158 เราอ่านว่า “งานที่คริสตจักรล้มเหลวที่จะทำในช่วงเวลาแห่งความสงบสุขและรุ่งเรือง เธอจะต้องทำในช่วงวิกฤตอันเลวร้าย ภายใต้สถานการณ์ที่ต้องห้ามและท้อแท้ใจที่สุด” ในหน้า 136 เราอ่านว่า “มีพายุหมุนอยู่ข้างหน้าเรา แต่ขอให้เราอย่าเอ่ยคำที่ไม่เชื่อหรือท้อใจแม้แต่คำเดียว ขอให้เราจำไว้ว่าเรานำข่าวสารแห่งการเยียวยาไปยังโลกที่เต็มไปด้วยวิญญาณที่ป่วยด้วยบาป” นั่นคือเหตุผลที่เราได้รับคำแนะนำในหน้า 68 ว่า “งานของพระเจ้าในโลกนี้จะไม่มีวันเสร็จสิ้นจนกว่าชายหญิงที่เป็นสมาชิกคริสตจักรของเราจะมาชุมนุมกันที่งาน และรวมความพยายามของพวกเขากับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ของคริสตจักร” พระเจ้าจะมีประชาชน! คนของเขาจะมุ่งมั่นในภารกิจของพวกเขา คนของเขาจะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตน เชื่อฟัง และรักประชาชน คนของเขาจะทำงานร่วมกันใน Total Member Involvement ภายใต้การกำกับดูแลของพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระเจ้ากำลังเรียกให้คุณและฉันเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนของพระองค์ ผู้ที่อยู่ในยุคสุดท้ายโดยไม่คำนึงว่าปีศาจจะขว้างใส่เราอย่างไร โรคระบาด ความตึงเครียด ความไม่สงบ ภัยธรรมชาติ การละทิ้งความเชื่อ สงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม การประหัตประหาร หรืออะไรก็ตามที่อาจจะเกิดขึ้น มาทางของเราที่เราจะเป็นคนของพระเจ้าที่จะยืนหยัดเพื่อพระองค์ในขณะที่เราพึ่งพาพระองค์อย่างเต็มที่

ข้าพเจ้าปิดท้ายด้วยข้อความอ้างอิงอันทรงพลังของ 

Spirit of Prophecy: จาก Acts of the Apostles หน้า 590 เราอ่านว่า “เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรนับล้านของโลก คนของพระเจ้าจะเป็นฝูงเล็ก ๆ เหมือนที่เคยเป็นมา แต่ถ้าพวกเขายืนหยัดในความจริงตามที่เปิดเผยในพระวจนะของพระองค์ พระเจ้าจะทรงเป็นที่ลี้ภัยของพวกเขา พวกเขายืนอยู่ภายใต้โล่อันกว้างขวางของผู้ทรงอำนาจ พระเจ้าเป็นส่วนใหญ่เสมอ เมื่อเสียงแตรครั้งสุดท้ายจะทะลุเข้าไปในเรือนคุมขังของคนตาย และผู้ชอบธรรมจะออกมาด้วยชัยชนะ ร้องว่า ‘โอ ความตาย เหล็กไนของเจ้าอยู่ที่ไหน? โอ หลุมศพ ชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหน’ (1 โครินธ์ 15:55)—จากนั้นยืนอยู่กับพระเจ้า กับพระคริสต์ กับเหล่าทูตสวรรค์ และกับผู้ที่ภักดีและสัตย์จริงในทุกยุคทุกสมัย บุตรของพระเจ้าจะเป็นคนส่วนใหญ่” ใช่แล้ว พระเจ้าจะมีประชาชน ฝูงเล็กๆ ในตอนท้าย แต่จะเป็นส่วนหนึ่งของประชากรของพระเจ้าสืบไปทุกยุคทุกสมัย เป็นเสียงข้างมากโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ในคำแนะนำสำหรับศาสนจักร หน้า 78 เราอ่านว่า “พระประสงค์ที่พระเจ้าทรงพยายามทำให้สำเร็จผ่านผู้คนของพระองค์ในวันนี้ก็เหมือนกับที่พระองค์ทรงปรารถนาให้สำเร็จผ่านอิสราเอลเมื่อพระองค์ทรงนำพวกเขาออกจากอียิปต์ โดยพิจารณาความดี ความเมตตา ความยุติธรรม และความรักของพระเจ้าที่เปิดเผยในคริสตจักร โลกจะต้องเป็นตัวแทนของพระอุปนิสัยของพระองค์ และเมื่อกฎของพระเจ้าเป็นแบบอย่างในชีวิต แม้แต่โลกก็จะยอมรับความเหนือกว่าของผู้ที่รักและเกรงกลัวและปรนนิบัติพระเจ้าเหนือคนอื่นๆ บนแผ่นดินโลก องค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรประชากรของพระองค์ทุกคน พระองค์ทรงมีแผนการของพระองค์เกี่ยวกับแต่ละอย่าง พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้บรรดาผู้ปฏิบัติตามศีลอันบริสุทธิ์ของพระองค์จะเป็นชนชาติที่มีความโดดเด่น

พระเจ้ากำลังเรียกเราให้เป็นส่วนหนึ่งของผู้คนในยุคสุดท้ายของพระองค์ สอดคล้องกับชื่อแผนยุทธศาสตร์ใหม่ของเราที่ระบุว่า “เข้าถึงโลก—-ฉันจะไป” คุณเต็มใจที่จะทูลพระเจ้าหรือไม่ว่า “ฉันต้องการเป็นส่วนหนึ่งของคนของคุณ มุ่งมั่นที่จะประกาศสามของคุณ ข้อความของทูตสวรรค์ในขณะที่เรานำเสนอความใกล้เข้ามาของการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ และ… ฉันจะไป? หากคุณเต็มใจไปหาพระเจ้าและเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนในยุคสุดท้ายของพระองค์ คุณจะเข้าร่วมกับฉันในการยกมือขึ้นเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตอนนี้หรือไม่? 

ขอขอบคุณสำหรับความมุ่งมั่นของคุณโดยการยกมือขึ้น ตอนนี้ เรามาเน้นคำมั่นสัญญาของเรากับเพลงธีมที่เรียบง่ายและไพเราะ “I Will Go” ซึ่งแต่งโดยวิลเลียมส์ คอสตา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการประชุมใหญ่ของเรา เขาต้องการบันทึกเพลงนี้ในหลายภาษาทั่วโลกและเครื่องดนตรีต่างๆ และแม้กระทั่งออเคสตร้า เขาขอความช่วยเหลือโดยใช้ปี่ของฉัน 

ขอบคุณแม่ผู้แสนดีของฉัน ผู้ซึ่งกำลังพักผ่อนอยู่ในพระเยซู แต่ในไม่ช้าก็จะตื่นขึ้นเมื่อเสียงแตรดังขึ้น ไม่ใช่เสียงปี่ แต่เป็นการเป่าแตร! ต้องขอบคุณแม่ของฉันที่ยืนยันเมื่อฉันยังเด็กว่าฉันฝึกฝนทุกวัน ทุกวันนี้ฉันยังเล่นได้! ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพ่อแม่ที่มีค่าที่คอยเฝ้าดูแลเราและหล่อเลี้ยงพรสวรรค์ที่พระเจ้าประทานให้ ผมขอสนับสนุนให้คุณเอาเครื่องดนตรีของคุณออก หากคุณเล่นอยู่ และส่งเสียงอันไพเราะถวายแด่พระเจ้าในสภาพแวดล้อมของคุณ ตอนนี้ ร่วมเป็นกระบอกเสียงของคุณในการยืนยันคำมั่นสัญญาของคุณที่มีต่อ “I WILL GO” ด้วยการร้องเพลงธีมของเรา

credit: WebMeGoldAsok.com for1sell.com twistedregion.com hangauthcenter.com kayseriveterinerklinigi.com qualitywebcode.com makikidsshop.com jeannettecezanne.com brosbeforeblogs.com sellyourartkeepyoursoul.com